کمد استیل تولید شده توسط نوآور اسپادانا NECO در دو نوع با درب و بدون درب و تماما استیل میباشد.

بر طبق استاندارد جهانی ،سقف این محصول شیبدار بوده تا مانع تجمع آلودگی شود.

این محصول جهت نگهداری و ذخیره سازی برای نیازهای منحصربفرد پیکربندی میشود.