چشم شوی ایمنی تمام استیل در دو مدل زمینی و دیواری ،

با نازل های چند پاششه مخصوص .