میز قابل تنظیم جراحی

میز تمام استیل مناسب برای اتاق عمل.