ترالی حمل گاز استریل:

یکی از تجهیزات مورد نیاز در هر اتاق عملی گاز استریل است. گاز استریل در واقع یک لایه بسیار نازک با بافت باز است که در پانسمان کردن زخم ها از آن استفاده می شود.
این پارچه نازک باید ابتدا استریل شده و سپس در جراحی مورد استفاده قرار گیرد چرا که در غیر این صورت منجر به عفونت و عارضه های بدتر نیزخواهد شد.
زمانی که قرار است گاز استریل به اتاق عمل منتقل شود باید بدانیم که دقیقا چه تعداد گاز استریل استفاده شده و در حین هر عمل چه تعداد اضافه آمده است.
برای این منظور می توان از ترالی حمل گاز استریل استفاده نمود.

ترالی های اتاق عمل:

در هر اتاق عملی باید ترالی هایی وجود داشته باشد که کلیه تجهیزات مورد نیاز در حین عمل بر روی آن قرار گرفته و در نتیجه در زمانی که جراح به وسیله ای نیاز دارد با سرعت  بتواند آن وسیله را بیابد.
هر ترالی مخصوص گروه خاصی از وسایل است به عنوان نمونه ترالی حمل وسایل استریل، ترالی حمل وسایل جراحی و… و همچنین ترالی مخصوص حمل گازاستریل.

 

 

ترالی حمل و شمارش گاز استریل:

یکی از نکاتی که در حین عمل بر روی سرعت پیشرفت عمل جراحی و همچنین برقراری آرامش میان تیم جراحی بسیار تاثیر گذار است،
نظمی است که در میان اعضا و همچنین در چیدمان وسایل مورد نیاز برای جراحی دیده می شود.
فرض کنیم که وسایل عمل بدون هیچ نظمی در اتاق عمل قرار دارند در این صورت در زمان جراحی،
دستیار جراح باید زمانی را صرف پیدا کردن وسایل مورد نیاز کند در این صورت نه تنها عمل طولانی تر می شود بلکه همین زمان طولانی ممکن لست جان بیمار را نیز به خطر بیاندازد.
لذا اگر وسایل جراحی را دسته بندی کرده و هر یک را بر روی ترالی خاص خود قرار دهید در این صورت نه تنها دسترسی به آن ها راحت تر است ،
بلکه پس از اتمامجراحی راحت تر می توان آمار وسایل استفاده شده را به مدیریت بیمارستان اطلاع داد.
به همین دلیل است که تولید کنندگان وسایل مورد نیاز جراحی همواره در این راستا فعالیت نموده و با ساخت ترالی حمل گاز استریل این امکان را فراهم کرده اند ،
که نه تنها جراح در حین عمل راحت تر بتواند به گاز استریل دسترسی داشته باشد،
بلکه پس از اتمام عمل با شمارش گاز استریل های باقی  مانده می توان تعداد استفاده شده در حین جراحی را تعیین نمود.
شرکت نوآور اسپادانا