چرا فولاد ضدزنگ (استنلس استیل) بهترین گزینه برای تجهیزات بیمارستانی و اتاق عمل است؟

تجهیزات ساخته شده از استیل ، امن ترین گزینه برای مراقبت های بهداشتی و تاسیسات بیمارستان است.

استنلس استیل دارای سطح غیر متخلخل است ، بنابراین باکتری ها و ویروسها نمی توانند به آن نفوذ کنند ،

بنابراین استفاده از استیل به جای سطوح جامد ، عفونت های بیمارستانی(HAI) و عفونت های جراحی(SSI) را کاهش میدهد.

همانطور که در عکس میکرو گرافی الکترونیکی دیده می شود ، سطوح دیگر قابلیت ضد عفونی شدن به اندازه سطح استیل را ندارند ،

همچنین این عکس نشان می دهد که سطح آلودگی باکتریها پس از تمیز کردن به میزان قابل توجهی در فولاد ضدزنگ کاهش می یابد .

به همین دلیل است که تمام تجهیزات بیمارستانی از بخش محصولات بهداشتی از استنلس استیل ۳۰۴ ساخته می شوند ،

زیرا در بیمارستانها ، اولویت با کنترل عفونت است.

تجهیزات استیل بیمارستانی