شیر پدالی مکانیکی دیواری

عملکرد بسیار ساده و کاربردی دارای گارانتی دو ساله .

مناسب جهت مراکز درمانی و ادارات و نهادها .

از مناسب ترین تجهیزات جهت کاهش مصرف آب تا ۵۰ درصد.