شیر پدالی مکانیکی تک و دو پدال زمینی

پر فروش ترین شیر های پدالی در مراکز بیمارستانی و ادارات و نهادها دارای گارانتی دو ساله