شرکت آلوپن

شرکت آلوپن بزرگترین کارخانه تولید پروفیل و ساخت در و پنجره آلومینیومی واقع در شهر صنعتی البرز قزوین و دارای بزرگترین خط آبکاری در خاورمیانه میباشد.

تعمیر اساسی و بازسازی کامل وانهای خط آبکاری توسط شرکت نوآور اسپادانا neco انجام شده است.

متریال بکار رفته ، استنلس استیل ۳۱۶ و همچنین جوشکاری ضد اسید از مشخصات پروژه فوق میباشد.