سکوبندی آزمایشگاه

فضای کار آزمایشگاها بنا به اهمیت وضرورت رعایت اصول اولیه مورد نیاز جهت سهولت استفاده وامنیت محیط کار واستریل سازی محیط ،

نیاز به سکو بندی وکابینت بندی وطراحی ستون خدمات  مناسب رشته کاربردی وفضای مورد استفاده دارد،

که این نشان دهنده نیاز مبرم به طراحی خاص , جهت هر آزمایشگاه به صورت مجزا دارد.

به نظر می رسد به غیر سکوبندی موارد دیگری نیز در طراحی مورد توجه قرار گیرد.

 

 

انواع سکوبندی آزمایشگاه

وقتی سخن از سکوبندی به میان می اید انواع مختلفی براساس نوع قرار گیری وتنوع استفاده شامل:

سکوبندی یک طرفه (میز کنار)

سکوبندی دو طرفه ( میز وسط یا جزیره)

یونیت (کابینت) های دیواری

سکوهای دستگاهی

میز توزین (میز ضد ارتعاش )

میز شستشو

 

به طور کلی سکوبندی شامل سه بخش اصلی است:

۱)فریم

۲)کابینت یا یونیت

۳)صفحه رویه

 

به طور حتم سکوبندی آزمایشگاهای مختلف از لحاظ رویه بنا به مورد استفاده  ونیاز مبرم به کاهش درز بندی ویکپارچه سازی

ونسبت به تنوع ومدیریت هزینه آزمایشگاه به جنس های مثل سرامیک‌های فریاتک، گرانیت خارجی، گرانیت ایرانی و استیل   و….

قابل  طراحی است که در این میان ضد اسید بودن تمام سطوح  اهمیت بسزایی دارد.

استفاده از رویه های یکپارچه برای کاهش الودگی محیط وسهولت استریل باتوجه به باکتری های چون مایکو باکتریوم وسختی از بین بردن ان ،

در صورت عدم دسترس بودن موضع الودگی حایز اهمیت می باشد.

وهمچنین در این میان از نظر مقاومت  شیمیایی (سیار کم ، اندک ، متوسط ، بالا) مقاومت رطوبتی ( ظرفیت متورم شدن).

مقاومت آتش / انعطاف پذیری دمایی اصول بهداشتی / پاک سازی آلودگی مقاومت مکانیکی ( ضد خراش ، ضد ضربه )

نگهداری ساده نیز در طی فرایند طراحی دقت لازم به عمل می اید به طور مثال:

آزمایشگاه باکتریولوژی بعد  پایان هر روز کاری نیاز به استریل و پاکسازی مبرم وجود دارد ،

چه بسا سلامت کارمندان ازمایشگاه در گرو سهولت استریل سطوح و فرم سکوبندی دارد.

بدون شک هیچ ازمایشگاهی قبل از مرحله سکوبندی  قادر به

شروع فعالیت وادامه روند تجهیز نمی باشد.

به غیر سکوبندی اتصالات شیر آب و برق و نوع وجنس بر اساس  جنس کابینت ونوع کاربری در طراحی در نظر گرفته می شود.

قبل از سکوبندی ,  طراحی ستون اصلی خدمات در طراحی محیط آزمایشگاهی برای طرح های مختلف

و تغییرات سریع فراهم می کند. به عنوان مستقل واحد، ستون خدمات را می توان با فریم های انتخابی قابل انتخاب ،

برای ایستگاه های کاری دیوار یا برای یک نیمکت دو طرفه ترکیب کرد.

 

شرکت مهندسی نوآور اسپادانا