سطل اتاق عمل

سطل تمام استیل در سه سایز بزرگ و متوسط و کوچک ،

قابل استفاده در اتاق عمل ، اتاق احیا و درمان .