زیر پایی استیل

زیر پایی در دو مدل تک و دو پله با صفحه آج دار استاندارد اسپانیایی بسیار زیبا.

دارای استحکام قابلیت تحمل وزن تا ۳۰۰ کیلو گرم.