جا کفشی استیل

ساخته شده از استیل گرید ۳۰۴ .

در دو مدل با چرخ و بدون چرخ بصورت استاندارد .

در پنچ  و شش طبقه تولید و عرضه می گردد.