ترالی سبددار

ترالی سبددار و یا ترالی بسکت در اندازه های مختلف با دسته دو طرفه،

و مش بندی تمام استیل(بسته به نوع سفارش) و بسیار کاربردی و با استحکام بسیار بالا