ترالی دارو واحدی متحرک است که با هدف حمل دارو و تجهیزات بیمارستانی طراحی و ساخته می شود..

این ترالی قابل استفاده در بخش ها ، اورژانس و سایر قسمت های بیمارستان میباشد.

مزیت این ترالی ، تسریع در دسترسی ، استفاده و حمل دارو میباشد.

شرکت مهندسی نوآور اسپادانا NECO ،با توجه به استاندارد جهانی این محصول ، اقدام به ساخت با کیفیت این محصول کرده و آن را عرضه می نماید.