ترالی احیا (ترالی اورژانس):

واحدی متحرک است که مراکز اورژانس آن را مجهز به تجهیزات بیمارستانی و داروهای اورژانسی کرده و در دسترس کارکنان بخش های تشخیص و درمانی می گذارند.

به نحوی که در زمان کمتر از یک دقیقه امکان استفاده از محتویات آن برای احیاگران فراهم شود.

اهدافی که این ترالی بر اساس ان تجهیز میگردد:

*برقراری و حفظ راه هوایی.

*اصلاح و پیشگیری از اختلالات اسیدوباز ،آب و الکترولیت.

*ارزیابی پاسخ بیمار به اقدامات احیای قلبی ریوی.

*ارٍایه مناسب ترین خدمات در کوتاهترین زمانی که نیاز به مداخلات دارویی فوری باشد.

*تسهیل رونددارو درمانی به بیماران بدحال در بخش اورژانس.

 

شرکت مندسی نوآور اسپادانا سازنده تجهیزات بیمارستانی ،با توجه به استاندارد جهانی این محصول و نمونه های اروپایی آن اقدام به ساخت با کیفیت این محصول کرده که دارای قفل با قابلیت پلمب و کشوهای تقسیم بندی شده جهت سهولت و سرعت در امداد رسانی  است. 

نمونه محصول در رنگهای مختلف: