بیمارستان دی
ساخت درپوش سفارشی جداکننده قسمت فاضلاب رختشویی بیمارستان دی از فضای بیرون ،
برای جلوگیری از نفوذ بخار آب و بوی نامطبوع به داخل رختشویی ،
این درپوش پرتابل بوده و برای نظافت قابلیت جابه جایی دارد.