برس اسکراب تک و دو حلقه

ساخته شده از استیل ۳۰۴٫

مناسب برای بیمارستانها و درمانگاهها.