برس اسکراب تک و دوحلقه

مورد استفاده در اتاق عمل و اورژانس ، در کنار سینک اسکراب ،

ساخته شده از استیل گرید ۳۰۴ ،

با طراحی زیبا و چرخ های ABS بدون نویز.